Thursday, July 26, 2007

Änglar – fins dom?

Om okkulte dilletanter – og andre tanter

Så nå er faktisk slått fast, en gang for alle – fra autorisert hold. H.K.H. Märtha Louise har ettertrykkelig konstatert at engler finnes og at du sågar også kan komme i kontakt med dem. Slikt blir det overskrifter av. De aller fleste av oss synes dette utspillet er litt besynderlig, men trekker avventende på skuldrene. Man er da blitt vant til rare overskrifter fra den kanten.

Det morsomme er å observere reaksjonen, og den lar så visst ikke vente på seg. De kommer fra tre kanter. Fra de mørkeste av de mørke mørkemenn som tyter ut av tapeten advares det mot forførende demoner, for engler de finnes, de, men å snakke med dem – det er fali’ det. Husk at den største av dem, Lucifer, ble stupt ned i mørket etter å ha ledet an i et opprør mot Vårherre. På den alternative siden – i den brokete, og til dels skrullete grupperingen rasket sammen under betegnelsen "det holistiske Norge" klappes i hendene over å ha fått en så viktig forbundsfelle. Dette mens vitenskapens skeptikere avfeier alt som løgn og forbandet dikt.

Det kakles som kaffeslabberas i et landsens bedehus. Norge er i sannhet et endeløst Tvedestrand.

Jeg synes ikke det er noe forargelig over slikt tøv, men det jeg bekymrer meg over at mennesker som forholder seg seriøst til det okkulte som fenomen, så vel som området selv bringes i diskreditt av prinsessens tanketøv. Hun føyer seg inn i det alternative Norge som flommer over av dilletanter som kommer med påstander om den ene eller annen evne, eller nærkontakt av tredje grad med det hinsidige. Og de står klar med postgiroblanketten og leverer okkult veiledning til massene til tilbudspris.

Når imidlertid blondekledde dille tanter fra Oslo Vest og Bærum flommer inn på det kongelige akademi for å bli autoriserte engleskravlere for 24000 blanke kroner pr. år når nivået til Märtha selv og den rare mannen hennes et nytt lavmål.

Jeg betakker meg imidlertid. Jeg tør nesten ikke lenger å diskutere spirtualitet på det jeg mener er et seriøst nivå. På den ene siden står Kristen Norge som er blitt like spirituelle som et kassa apparat, med en åndelighet som forlengst er tørket opp og erstattet av synsing om hva som er akseptabelt for oss å gjøre under dyna, og med hvem. På den andre siden står H.K.H Märtha Louises legioner av engler med glassaktig blikk og taler i tunger. Prinsessen har bidratt til at en seriøs diskusjon om spiritualitet er blitt tabu for den som ønsker å bli tatt seriøst.

Så fri oss fra okkulte dilletanter og knusktørre mørkemenn.

This article refers to the fact that H.R.H Princess Märtha Louise belives in angels and will start her own academy, so that we mortals may learn to talk to them and enrich our lives. For those of us interested in spirituality, her strange ideas, will make it harder for us to discuss the topic on a serious level.